Generelle Handelsbetingelser

Nedenstående generelle samhandelsbetingelser gælder for alle handler med brand-ART ApS. Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen eller i et tillæg hertil.

 

Ved hvert køb accepteres vilkårene i handelsbetingelserne, som vedhæftes ordrebekræftelsen.

BETALING

Bankoverførsel.

Nykredit. nr.: 8117 Kontonummer: 0001004632

PRISER

Alle anførte priser er i DKK.

LEVERINGSOMKOSTNINGER M.V.

Køber afholder alle udgifter til levering og evt. indramning, med mindre andet er aftalt.

SÆRLIGE VILKÅR VEDR. COLLAGEMATERIALE

Ansvaret for evt. ophavsret af de til brand-ART anvendte collagematerialer, der bliver delvist reproduceret og intensivt bearbejdet, herunder tekst, skrift, mønstre, tegninger, illustrationer, varemærker, fotos, arkivmateriale, logos og andre forretningskendetegn, påhviler kunden alene, og brand-ART kan ikke stilles til ansvar herfor fra tredjemand.

brand-ART modtager collagematerialer digitalt eller som kopier, og returnerer/gemmer ikke udleveret collagemateriale.

OPHAVSRET

Værker produceret af brand-ART er frembragt ved egen skabende indsats og er i henhold til den danske ophavsretslov beskyttet mod reproduktion, seriefremstilling, efterligning og kopiering.

Brand-ARTs værker må ikke bruges i reklamesammenhæng eller på anden måde mangfoldiggøres uden tilladelse.

Med mindre andet er aftalt skriftligt, forbeholder brand-ART sig ret til at vise det færdige resultat i markedsføringsøjemed.

REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Iht. købeloven er varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt, personligt præg, undtaget fortrydelsesretten.

Der fremsendes løbende fotos af processen, og kunden har ansvaret for at kontrollere indhold, således at evt. indholdsmæssige fejl kan blive ændret inden levering.

GARANTI OG TROVÆRDIGHED

Brand-ART er en seriøs og troværdig samarbejdspartner, der til enhver tid står inde for kvaliteten af vore varer.