Persondata Politik

Behandling af oplysninger

I tilblivelsesfasen af en visuel værdifortælling behandler brand-ART en række personoplysninger, som brand-ART har fået udleveret i form af collagemateriale fra virksomhed X´s tovholder på projektet.

 

Typer af oplysninger

brand-ART behandler en række af følgende typer af personoplysninger (ofte i fragmenter) om nuværende eller tidligere personer, der har eller har haft direkte eller indirekte kontakt med virksomhed X:

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navne, adresser, e-mails, telefonnumre.

 

Særlige kategorier af personoplysninger:

Harmløse fotos, der ikke krænker eller udstiller personer.

 

Legitimt formål og interesse

brand-ART behandler personoplysninger til følgende formål og med følgende interesse:

  • at skabe en samlet fortælling om virksomhed X i ”et billede, der - både indadtil og udadtil - siger mere end tusinde ord”

  • at skabe forankring i en verden under konstant forandring i form af en visuel værdifortælling

  • at skabe en hybrid mellem branding, art og storytelling, som giver værdi til både afsender og modtager

  • at skabe nytænkende kommunikation med identitets- og kulturforstærkende effekt

  • at synliggøre menneskene og værdierne bag virksomhed X, ved at lave en visuel værdifortælling bestående af ”DNA-collagematerialer”.

 

Frivillighed

Når brand-ART modtager personoplysninger omhandlende personer, der har været eller er i berøring med virksomhed X, gives disse personoplysninger frivilligt, uden samtykke. Virksomhed X er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til brand-ART. Konsekvensen for ikke at give brand-ART personoplysningerne vil være, at brand-ART ikke kan varetage formålet ovenfor.

Videregivelse af personoplysninger 

Personoplysninger vil være en del af brand-ART visuelle værdifortælling. 

Den visuelle værdifortælling vil være til udstilling såvel i virksomhed X, som på virksomhed X´s og brand-ART´s hjemmeside og sociale medier.

 

Opbevaringsperiode

brand-ART og virksomhed X opbevarer ovennævnte personoplysninger så længe ser er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Overskydende collagematerialer makuleres af brand-ART umiddelbart efter, at den visuelle værdifortælling er færdigproduceret.

 

Rettigheder

Personer, der har eller har haft direkte eller indirekte kontakt med virksomhed X, har ret til at få slettet eller begrænset personoplysninger.

 

Dataansvarlig

brand-ART er dataansvarlig og sikrer, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Ovenstående er på baggrund af den bedste fortolkning af Persondataforordningen/GPDR på nuværende tidspunkt.  

Silkeborg, september 2018