Innovative HR-løsninger

Der findes utraditionelle måder at tilgå HR-arbejdet på.

IntraNote a/s, Klean A/S og NRE Group A/S er eksempler på virksomheder, der tør tænke i kreative baner, og kan se værdien af at kommunikere internt (og eksternt) ad mange, forskellige kanaler. I samarbejde med ledelse og HR har brand-ART lavet medarbejderworkshops, hvor målet har været at skabe fælles sprog og forståelse af den fastlagte strategi.

Medarbejderne har arbejdet med vidensdeling, værdi-implementering og kultur-forankring i kreative og visuelle værksteder. I løbet af en halv -eller hel dag har de været med til at skabe et stort kunstværk, der "siger mere end 1.000 ord".

Det selvskabte kunstværk skaber stolthed, identifikation og dialog. Det er fremadrettet med til at fastholde den gode proces, og en uhøjtidelig måde hvorpå HR kan kommunikere abstrakte ord om strategi, mission, vision og værdier.

Og så gør det jo heller ikke noget, at det både er sjovt, skaber nye relationer og skubber til employer branding...


Vidensdeling og implementering af værdier, kultur, vision, mission, strategi og kernefortælling igennem kreativitet, leg og læring.

hashtag#hr hashtag#teambuilding hashtag#nre hashtag#strategiseminar hashtag#træfpunkt hashtag#virksomhedsportræt hashtag#kulturarbejde hashtag#cocreation hashtag#employerbranding hashtag#humanresources brand-ART

0 visninger0 kommentarer

"Alle kan se noget genkendeligt i billedet, som er et samlingspunkt og har stor intern værdi. Det her er helt sit eget og meget prof."

Jacob Olsen, CEO

NRE

brand-ART / KONGEremisen Drewsensvej 3 / DK-8600 Silkeborg / Tlf: +45 29 91 88 16 / Email: info@brand-art.dk / CVR 37894486

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Ikon