Push or pull?


I takt med at forbrugerne er blevet mere marketingtrætte, mere selvbevidste og mere skarpe til at gennemskue reklamer er den gode gammeldags reklame ved at være passé. De gider ikke "to be pushed".

Kodeordet er derimod "pull-marketing", hvor kunderne tiltrækkes og der opbygges en loyalitet ved at virksomheden leverer autentisk, vedvarende og værdifuld information til forbrugerne.

I stedet for at reklamere direkte for en virksomhed eller for et produkt taler man i disse år om content marketing, people-based marketing, employer advocacy og influencer marketing.

Alle disse fine ord dækker i virkeligheden over det samme, nemlig "pull-marketing", hvor der bliver sat ansigt på menneskene og værdierne bag virksomheden.


Men hvorfor nu det?

Det skyldes, at vi stoler mere på mennesker end på virksomheder, som vi inderst inde godt ved, forsøger at sælge os et produkt.

Hvis vi kan identificere os med de mennesker, der står bag virksomheden, er vi også villige til at betale det, produktet koster.

Vi køber ikke kun produktet, men også værdierne bag. Og som mennesker ønsker vi at være en del af et værdigivende fællesskab, som vi gerne vil dele med vores omverden. Vi bliver loyale overfor produktet og virksomhedens allerbedste ambassadører.

Content marketing er med andre ord en måde, hvorpå virksomheden forsøger at opbygge tillid og relationer til sine influenter, og det er her brand-ART kommer ind i billedet.

brand-ART kan være "the missing link" mellem virksomheden og influenten, idet brand-ART kommunikerer på sin egen, utraditionelle og autentiske måde, der netop sætter ansigt på virksomheden og synliggør virksomhedens grundværdier.

#content #marketing #loyalitet #tillid #autencitet #identifikation


0 visninger0 kommentarer

"Alle kan se noget genkendeligt i billedet, som er et samlingspunkt og har stor intern værdi. Det her er helt sit eget og meget prof."

Jacob Olsen, CEO

NRE

brand-ART / KONGEremisen Drewsensvej 3 / DK-8600 Silkeborg / Tlf: +45 29 91 88 16 / Email: info@brand-art.dk / CVR 37894486

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Ikon