Virksomheds-
portrætter

Brand-ART hjælper virksomheder med at synliggøre DNA, historie, identiet, mission og vision

i et kunstværk, der inviterer til eftertænksomhed og dialog.

Det er en måde at udtrykke sin strategi og kernefortælling på,

og i sidste ende få medarbejderne til at gå i den samme retning.

Vi skaber et skræddersyet kunstværk i et mix af farver, fotos, grafik og collage.

Efter ønske kan medarbejderne inddrages i den kreative proces på en strategidag.

Jubilæum?

Fødselsdag?

nyt domicil?

brug for en gave

eller

behov for at markere en milepæl?

"Vores visuelle sans er den vigtigste sans og er afgørende i al læring.

Vi husker billeder og symboler langt bedre end det vi bare får fortalt eller læser,

så når en ny strategi skal implementeres, er det klogt at spille på flere tangenter.

Jeg skaber kunst, som både kunder, medarbejdere og ledelse kan spejle sig i.

Mit kunstværk er et mindmap, der formidler vigtige budskaber i et mix af farver, fotos, grafik og collage,

som på den lange bane forhåbentlig kan være med til at skubbe til en adfærd.

Jeg oplever, at mine kunder både bliver stolte, rørte og ofte overraskede over,

hvor mange historier der kan ses og tolkes i mine kunstværker.

Mine kunder er ofte virksomeder, der har jubilæum, fødselsdag eller flytter i nyt domicil

og gerne vil videreformidle den røde tråd til kommende generationer, eller markere en milepæl."

- Lise Thinggaard Larsen

 

visualisering

implementering

af

strategi

kernefortælling

- eller bare brug for at få fortalt jeres historie?

Hvorfor brand-art?

omdrejningspunkt for samtale

 

Jeres DNA og kerneværdier serveres i en uformel form for kommunikation og spiller på nye tangenter, når I vil have vigtige budskaber ud internt eller eksternt i virksomheden, eller hvis I vil have et personligt og meningsfuldt kunstværk i hjemmet.

Et billede siger som bekendt mere end tusinde ord, og skaber dialog, følelser, relationer, indsigt og øget bevidsthed om egen historie, identitet og kerneværdier.

mulighed for samskabelse 

Måske er I en ung virksomhed og har ingen fotos eller udklip på print? Og måske er I en gammel virksomhed med mange gamle fotos og udklip fra årenes løb, som I med fordel kan samle i ét stort billede? Som professionel kunstner, tager jeg udgangspunkt i det I har, og tænker i farver, symboler, kompositioner og billedkunstneriske virkemidler.

Jeg kan efter ønske inddrage medarbejderne i en samskabende, kreativ proces og bidrage med at implementere jeres mission, vision, strategi, kultur og værdier på utraditionel vis. 

Se mere om SAMSKABENDE WORKSHOP HER

som virksomhed får i:

 • Formidling af DNA og ånd i virksomhedens egne farver, fotos, grafik og collagematerialer​

 • Synliggørelse og forankring af kultur og kerneværdier​ - øget bevidsthed om "den røde tråd"

 • Hyldest til grundlægger/medarbejdere/familiemedlem fx i anledning af jubilæum, fødselsdag, generationsskifte, fusion eller nyt domicil​

 • Nytænkende blikfang på sociale medier, messer og markedsføringsmaterialer​

 • Spejlbillede og mulighed for refleksion over fortid, nutid og fremtid

 • Nytænkende dialogværktøj, der i hverdagen giver mulighed for smalltalk om mission, vision og strategi​

 • Et fysisk og analogt medie, der inviterer til samtale i hverdagen med  (nye) medarbejdere, samarbejdspartnere, og kunder.

I bidrager med :

 • Information om DNA, kultur, mission, vision, strategi og værdier

 • DNA collagematerialer

Proces

1. Research& Design

3 - 6 uger

 • Indsigt gennem dialog med nøglepersoner   

 • Visuelle observationer i virksomheden

 • Research på DNA, kultur, mission, vision og strategi og værdier

 • Vurdering af placering, størrelse, format, komposition og farver

 • Fastlæggelse af formål, budskab og indhold

 • Udvælgelse af collagematerialer

 • Indsigt i designmanual og den visuelle identitet

2. PRoduktion

​4 - 6 uger

 • Produktion af skitseforslag  

 • Præsentation af skitse med mulighed for tilrettelser      

 • Forbehandling af lærred, tryk, farver og collagematerialer ud fra endelig skitse

 • Opbygning af baggrund, mellemgrund og forgrund i farver, fotos, grafik og collage

 • Efterbehandling kunstværk med lak og fernis​​​

 • Evt. for-fernisering hos brand-ART med mulighed for smårettelser​

 • brand-ART leverer løbende fotos af skabelsesproces med mulighed for smårettelser.

3. LEvering

 • Professionel fotograf tager billede til evt. print af kunstværk

 • Kunstværk indrammes efter ønske

 • Produktion af time-lapse-video af hele skabelsesprocessen (4-6 uger)

 • Levering af kunstværk

 • Fernisering eller artist talk

Kunderne Siger...

Jacob Olesen

Jacob Olesen

"Det er et samlingspunkt og har stor intern værdi. Alle kan se noget genkendeliget i billedet, der er helt sit eget og meget prof." ​ Jacob Olsen, CEO NRE

Niels Laurits Thygesen

Niels Laurits Thygesen

"Det får en til at stoppe op og tænke over, hvor det hele begyndte. Det er en super gave, som jeg blev rigtig glad for". Niels Laurits Thygesen direktør Thygesen Textile Solutions ​

Ketty Avbæk Larsen

Ketty Avbæk Larsen

"Billedet afspejler skolens værdier, kultur og historie. Det siger meget mere end det skrevne ord." Ketty Larsen Uddannelseschef SOSU syd

Mads Faber

Mads Faber

"Billedet er en del af vores historiefortælling som en af de gamle golfklubber i Danmark. Det fortæller alt sammen en stolt historie". Mads Faber Golfmanager Silkeborg-Ry Golfklub

Per B. Christensen

Per B. Christensen

"At lægge min egen, min families og virksomhedens historie ind i et billede, det synes jeg, er fedt!" Per B Christensen CEO Per B Cars

Erik Isager

Erik Isager

"Billedet giver anledning til snak og genkendelsens glæde. Det signalerer i høj grad Silkeborg Idrætsforenings historie gennem 100 år". Erik Isager Hovedformand SIF

Jan Svendsen

Jan Svendsen

"Man kan spejle sig selv og forstå Riisfort på en helt anden måde end bare gennem produkter." Jan Svendsen CEO Riisfort

Ole Østergaard

Ole Østergaard

"Billedet er et vigtigt symbol på samskabelse og det kollektive geni, som er en bevægelse internt i Klean..." Ole Østergaard CEO Klean

Allan Gjerulff

Allan Gjerulff

"Folk stopper op og spørger ind til tingene. På den måde er det en fin måde at få fortalt firmaets historie på - for man er vel lidt stolt af sin fortælling". Allan Gjerulff CEO Gjerulff

Lars Heegaard

Lars Heegaard

"Et synligt afsæt for at tale om vores strategi i hverdagen." Lars Heegaard CEO IntraNote

Kenneth Jensen

Kenneth Jensen

"Maleriet er spot on det, vi havde behov for. Lise var god til at afkode, det vi gerne ville, og hvad der er vores DNA. Det skaber gode snakke og stolthed over at være en del af Dantra" ​ Kennet Jensen CEO Dantra